Nơi dành cho bạn

Vượt qua những nghi ngại để chinh phục mục tiêu của bạn qua các chương trình, sự huấn luyện và cộng đồng luôn thúc đẩy bạn ở mọi độ tuổi với mọi nền tảng thể chất.

Chọn lớp phù hợp

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN TẠI UFC GYM

Tập luyện như một nhà vô địch với mọi hình thức tại UFC Gym. Chúng tôi luôn có một chương trình tập luyện phù hợp nhất cho mọi tuổi tác, phong cách, và sở thích.

Latest news

View all

Why UFC Gym Vietnam is the Best Place for You to Train

In May 2017, UFC Gym Vietnam was honored with the Gladiator Award, the...

Inside Fight Fit class at UFC Gym

Fight Fit is a high intensity cardio class that is based on the princi...

40 Minutes a Day to Your Dream Body

When you have a busy schedule, a 40 minute workout can be exactly what...