Chương trình huấn Luyện

S.W.E.A.T

S.W.E.A.T

Sức mạnh, cân nặng, sức chịu đựng, chương trình tập luyện cho vận động viên (S.W.E.A.T). Lớp này rèn luyện cho cơ thể bạn có sức chịu đựng tốt dựa vào sự tập luyện về sức mạnh và đốt calo.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan