Chương trình huấn Luyện

Killer Cycle

Killer Cycle

Trải nghiệm cảm giác mạo hiểm đạp xe ngoài trời ngay trong phòng tập! Âm nhạc tuyệt đỉnh và tập luyện cùng huấn luyện viên để nâng cao tinh thần, giúp bạn chinh phục những ngọn đồi nhân tạo, chạy tăng tốc và flat đầy hiệu quả

Get a Free Pass

Các lớp liên quan