Chương trình huấn Luyện

Circuit Breaker

Circuit Breaker

Circuit Breaker là một lớp học năng động, dựa vào các phương pháp tập luyện sức mạnh, sức khỏe tim mạch và sức bền cơ bắp. Lớp này sẽ cung cấp cho bạn các bài tập Cardio và giảm trọng lượng nhắm vào các nhóm cơ chính.

Get a Free Pass

Các lớp liên quan