Chương trình huấn Luyện

Athletic Stretch

Athletic Stretch

Nếu bạn nghĩ bạn cần giãn (căng) cơ hơn nữa, nhưng lớp Yoga không phải là lựa chọn thích hợp, thì đây chính là lớp học mà bạn cần đấy! Các vận động viên dựa vào việc kéo giãn các cơ nhằm giảm đi khả năng chấn thương. Sử dụng một số phương pháp kéo giãn như static, PNF, dynamic nhằm giúp cảm thấy thoải mái hơn

Get a Free Pass

Các lớp liên quan