Có gì đặc biệt ở lớp học Killer Core tại UFC Gym

05 Sep, 2018

Cộng đồng UFC

Lớp Killer Core tại UFC Gym hiện đang thu hút nhiều gymer tham gia bởi không chỉ lợi ích của lớp mang lại mà tại UFC Gym còn có rất nhiều lý do khiến gymer không thể bỏ qua nơi này để phát triển bản thân